IngrediëntenKosten: 50 euro

Welke ingrediënten zitten er in een cosmetische product en waarom? Hoe herken ik dat aan de declaratie op de verpakking? Kan je de kwaliteit van een werkstof bepalen aan de hand van de INCI declaratie? Wat is eigenlijk dierproefvrij? Op deze en veel meer vragen krijgt u antwoord tijdens de workshop ingrediëntenleer & cosmetica wetgeving.

Dan wordt ook duidelijk welke ingrediënten je juist niet in een product wilt hebben en waarom. Daarnaast kunt u zelf deelnemen aan een kleinschalige productie op ons proeflaboratorium. De kosten van deze training bedragen € 50,00 exclusief BTW, wat na afloop van de training kan worden verrekend met aangekochte producten.

Cursusdata: